GODZINY LEKCYJNE

07:10 - 07:55
08:00 - 08:45
08:50 - 09:35
09:40 - 10:25
10:35 - 11:20
11:25 - 12:10
12:25 - 13:10
13:15 - 14:00
14:05 - 14:50
14:55 - 15:40
15:45 - 16:30
16:35 - 17:20
17:25 - 18:10

Przetłumacz stronę


Reklama

optiserw

Szkoła bez Przemocy

CERTYFIKAT

Statystyki reklamowe

KLUB WOLONTARIATU

SKO

OSPR

1%

Matematyczne zmagania uczniów klas III S.P.

Dnia 19 mają 2016 roku odbył się szkolny konkurs "Mistrz Matematyki"dla uczniów klas III. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań matematycznych uczniów, dostarczenie pozytywnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu oraz zachęcenie uczniów do poznania zasad zdrowej rywalizacji. W matematycznych zmaganiach wzięło udział sześciu uczniów. Wyniki przedstawiają się następująco: miejsce I - Krzysztof Lorek z klasy IIIa, miejsce II - Marcin Olesiak z klasy IIIb, miejsce III - Wiktoria Jasińska z klasy IIIb. Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Radę Rodziców oraz panią dyrektor Lucynę Cisowską. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły Grażyna Klimczak i Małgorzata Kowalczyk.

komunikat dyrekcji

Dyrekcja Zespołu Szkół w Chełmcu informuje, iż ze względu na prace remontowe, wejście do budynku szkoły podstawowej od ulicy Marcinkowskiej będzie nieczynne.

XI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych Ameryki

Uczennice z klasy 3 A: Kinga Łomnicka oraz Karolina Sztaba reprezentowały Gimnazjum w Chełmcu w XI Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Stanach Zjednoczonych Ameryki organizowanym przez Gimnazjum nr 11 w Nowym Sączu. Konkurs miał charakter drużynowy i przeprowadzony został w trzech etapach: pisemnym, ustnym oraz turniejowym. Najtrudniejsze okazały się zadania turniejowe, gdzie oprócz wiedzy uczniowie musieli wykazać się refleksem i wykonać dane zadanie w najkrótszym czasie. Pomimo ostrej konkurencji nasza drużyna zajęła IV miejsce. Gratulujemy.

B.L. 

podsumowanie gminnego konkursu recytatorskiego

Dnia 24 maja 2016 w Zespole Szkół w Chełmcu już po raz szesnasty odbyło się uroczyste podsumowanie  Gminnego Konkursu Recytatorskiego. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Moja rodzinka i ja”. W konkursie udział wzięli uczniowie z dziewięciu szkół gminy Chełmiec: Marcinkowic, Rdziostowa, Świniarska, Biczyc, Librantowej, Paszyna, Chomranic, Piątkowej i Chełmca. Młodzi poeci pisali wiersze, w których  opowiadali o swoim domu, bliskich, krewnych, przeżyciach i wspomnieniach. Podczas finału recytowali własne utwory przerywane aplauzem publiczności. Spotkanie przebiegało w miłej i uroczystej atmosferze. Uczestników powitał Dyrektor Szkoły, pan Krzysztof Groń, który zwrócił uwagę na liczny udział dzieci w konkursie. Świadczy to, jak powiedział, o tym, że „młodzi ludzie lubią i potrafią pisać wiersze”. Chór szkolny pod batutą pani Magdaleny Ubieżajów uświetnił przedstawienie. Pięknym tłem była dekoracja wykonana  pod kierunkiem pani Janiny Mróz. Odbywająca się  od szesnastu lat impreza jednoczy społeczność szkolną, a spotkania dzieci i nauczycieli służą dalszej, międzyszkolnej współpracy. Nad przebiegiem imprezy czuwały organizatorki : pani Violetta Monica i pani Ewa Chronowska. Nagrodami za udział w konkursie były gry planszowe dla całej rodziny. Za sfinansowanie wydania tomiku poezji i zakup nagród dla autorów Dyrekcja Zespołu Szkół w Chełmcu serdecznie dziękuje: Wójtowi Gminy Chełmiec, Nowosądeckiemu Ośrodkowi

Profilaktyki Społecznej, Radzie Rodziców przy Zespole Szkół w Chełmcu

M.K.

GALERIA

zajęcia profilaktyczne monaru dla gimnazjalistów

W dniach 23 i 24  maja 2016 r. w Zespole Szkół w Chełmcu  odbyły się zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów klas III gimnazjum. Zajęcia  przeprowadzili pracownicy Poradni Profilaktyczno – Konsultacyjnej MONAR w Nowym Sączu . Z młodzieżą spotkali się  terapeuci  psycholog  Wojciech Jojczy i pedagog Łukasz Obrzut. Tematyka spotkania dotyczyła zintegrowanej profilaktyki.  Zajęcia miały na celu kształtowanie postaw wolnych od nałogów poprzez przedstawienie młodzieży  wzorów satysfakcjonującego życia. Uczono  sposobów radzenia sobie z trudnościami wieku młodzieńczego. Zachęcano do zdrowego stylu życia. Sponsorem  warsztatów dla młodzieży jest Urząd Gminy w Chełmcu.

A.Z.

komunikat dyrekcji

Dyrekcja szkoły informuje uczniów i rodziców, że dzień 26. 05. 2016r. (czwartek) jest dniem ustawowo wolnym  od zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych (Boże Ciało). W tym dniu szkoła jest zamknięta. Dzień 27.05 (piątek) jest dniem dodatkowo wolnym  od zajęć  dydaktycznych. W dniu dodatkowo wolnym dla uczniów najmłodszych szkoły podstawowej, nauczyciele sprawują opiekę na świetlicy szkolnej w ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych w godzinach 645 – 1530.

komunikat dyrekcji

Dyrekcja Zespołu Szkół w Chełmcu przypomina wszystkim zainteresowanym, że 30.05.2016r. /poniedziałek/ o godz. 1315  odbędzie się egzamin sprawnościowy do klasy 4 szkoły podstawowej - klasa sportowa. Zbiórka przed salą gimnastyczną w szkole podstawowej.

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,273,903 unikalnych wizyt